Aktualny skład Zarządu ROD „WIARUS”

 

1. Prezes: Kazimierz Krawczyk - działka nr 72, tel. 697 193 080

2. Zastępca Prezesa: Wojciech Kowalski dz. 73, tel. 602 770 932

3. Skarbnik: Zofia Klimczok dz. 43, tel. 604 179 451

4. Sekretarz: Jacek Rogoziński - działka nr 28, tel. 604 210 195

5. Magazynier: Andrzej Kulewicz - działka nr 46, tel. 696 961 100

6. Członek Zarządu: Andrzej Michalski dz. 20, tel. 601 641 564

7. Członek Zarzadu: Waldemar Samól - działka nr 31, tel. 668 133 645

 

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 

1. Przewodniczący                 Ryszard Częstochowski       Dz. Nr 45, tel. 604 521 227

2. Z-ca Przewodniczącego    Rafał Sobieraj                      Dz. Nr 34, tel. 666 220 100

3. Sekretarz                         Zofia Lewandowska              Dz. Nr 66, tel. 507 873 181

4. Członek                           Tadeusz Chmielewski                    Dz. Nr 37, tel. 507 097 450