Pragnę poinformować, że w najbliższym czasie ENEA planuje wycinkę drzew i gałęzi zagrażających uszkodzeniem ogrodowej infrastruktury energetycznej.


Jest okazja aby uporządkować wysokie nasadzenia na koszt dostawcy energii.


Zainteresowani są proszeni o kontakt z Prezesem Zarządu (tel. 697 193 080).
U W A G A !!! >>>>>>> Zmiana adresu Zebrania.


Informujemy, że Walne Zgromadzanie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 23.03.2018 (piątek) o godz. 16.30 w Restauracji Spiżarnia przy ul. Zbożowy Rynek 9.


Istnieje dogodność zaparkowania samochodu na pobliskim parkingu.


Dodatkowo, o terminie zebrania, zostanie powiadomiony niezależnie każdy członek Ogrodu.
Zarząd informuje, iż kolejny 2017 rok gospodarczy naszego Ogrodu został zakończony pozytywnie. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w rocznym sprawozdaniu z okazji Walnego Zebrania Działkowców.
Pragniemy poinformować, iż nastąpiła zmiana w składzie Zarządu naszego Ogrodu. Koleżankę Zofię Klimczak pełniącą obowiązki skarbnika, zastąpił Waldemar Samól, dz. 31.


Pojawił się więc wakat związany z funkcją Członka Zarządu. Chętną osobę zapraszamy do współpracy.


Aktualne składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz telefony kontaktowe zostały udokumentowane w zakładce:


Zarząd: kliknij
W dniu 26.08.2017 miało miejsce coroczne spotkanie naszych działkowców pt. DOŻYNKI'2017.


Prezes Zarządu, otwierając imprezę, wręczył właścicielom najlepszych działek o numerach 55 i 102, dyplomy wyróżniające.


Podobnie, jak w latach ubiegłych, bawiliśmy się przy muzyce, gawędzimy przy ognisku krasząc wpomnienia pieczoną kiełbaską podlewaną piwem.


Nowością tegorocznych Dożynek był bardzo emocjonujący turniej siatkówki.


Dobra pogoda i serdeczna atmosfera uczyniły, że trudno się było rozstać mimo późnych godzin nocnych.


A P E L U J E M Y...

O racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, w szczgólności wodą pitną.

Pomni ostatnim szkodom spowodowanych wichurą, przypominamy iż zgodnie z regulaminem, wysokość nasadzeń roślin ozdobnych nie powinna przegraczać 3 m.


U W A G A !!!

Pragniemy poinformować Państwa, iż woda pitna została włączona 09 kwietnia 2017 r.

Ponadto dostępna jest także woda gminna z hydrantu przy garażach.

Z poważniem, Zarząd Ogrodu.


D O Ż Y N K I   2 0 1 6

W dniu 20.08.2016 Zarząd ROD WIARUS zorganizował tradycyjną Imprezę Dożynkową.

Po wygłoszeniu okolicznościowej prelekcji, zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD"WIARUS"


W-ce Prezes Zarządu
Grzegorz Krzemiński

 

.

 

 

 

D O Ż Y N K I   2 0 1 5

W dniu 21.08.2015 Zarząd ROD WIARUS zorganizował bardzo udaną Imprezę Dożynkową.

Nad wyraz poetycką, krótką, mowę wygłosił Prezes,  Jan Jankowiak, nawiązujac do zalet i korzyści przebywania we wspólnym gronie, wśród zieleni naszego Ogrodu.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku i muzyce tanecznej. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

 

  Dzień Działkowca.

 W dniu 23.08.2014r  w ROD „WIARUS” odbyły się „Dożynki”.

 Dopisała pogoda , apetyt , humor i frekwencja.

 Przez kilka godzin bawiono się przy muzyce techno.

 

 więcej fotek: kliknij